Blog van mijn complete artikelen uit FB NAK-Holland                                                     Paul Smits

Over de ziel

Er is geen vat dat tweeërlei drank kan bevatten. 

Als het wijn moet bevatten, dan is het noodzakelijk eerst het water eruit te gieten; 

het vat moet leeg en vrij worden. 

Weet daarom: wil je goddelijke vreugde en God opnemen, 

dan is het nodig dat je al het geschapene uit jezelf giet. 

Alles wat tot opnemen bereid en ontvankelijk moet zijn, moet leeg zijn. 

Giet daarom uit, opdat je vervuld wordt. 

 

Als men een druppel in de zee zou laten vallen, 

zou de druppel veranderen in de zee en niet de zee in de druppel. 

Zo vergaat het ook de ziel: als zij God binnenhaalt, wordt zij in God veranderd. 

 

Er zijn er veel die licht en waarheid hebben gezocht, 

doch steeds buiten, waar zij niet was. 

Want de waarheid is binnen, in de diepste grond, en niet buiten. 

 

Nooit heeft een mens iets zozeer begeerd 

als God ernaar verlangt de mens daarheen te brengen waar hij hem kent. 

 

Nergens is God zo wezenlijk God als in de ziel. 

In alle creaturen is iets van God, 

maar in de ziel is God goddelijk op het hoogste niveau, 

want zij is de plaats waar hij rust. 

 

Meister Eckhart

Leven als een Grand Seigneur

Voor een koninklijk leven weet ik geen beter voorbeeld dan Dietrich Bonhoeffer, vertegenwoordiger van een aristocratisch christendom. Christenen mogen iets royaals van Jezus overnemen, royaal leven en royaal sterven. Wie niet bang is voor de eeuwigheid leeft als een ‘grand seigneur’, die vandaag al boven de wisselingen van het lot staat: gehuwd als was hij niet gehuwd, bezittend als niet bezittend, hij leeft, zeg maar, met een eschatologische slag om de arm.

Evenals Maarten Luther King, Oscar Romero, geldt voor Bonhoeffer dat ze hun navolging moesten bekopen met de dood, slachtoffers van hun levensstijl, van de navolging met Christus (en in navolging van Christus). Moderne heiligen (1). Je moet ervoor vermoord zijn (niet hetzelfde als: je moet er eerst dood voor zijn) om het tot die status te brengen. Mensen die niet zonder vlek of rimpel waren, zulke heiligen kennen we niet. Bovendien, er zijn er veel meer, wier namen we vergeten zijn, of niet eens kennen. Maar het komt voor, bedoel ik, mensen die het profetische, priesterlijke en koninklijke in hun leven verenigen.

 

         Kuitert over Bonhoeffer

 

 1. een heilige is iemand die op een belangrijk ‘kruispunt’ een moedig besluit durft te nemen.

 

 

 

Gedrag

'Gedrag is driekwart van ons leven en daarmee onze grootste zorg.'

Matthew Arnold, Engelse dichter, 1873

Bidden

Een bekende Joodse leidsman kwam op een dag een man tegen die naar zijn smaak op een volslagen absurde, zelfs beledigende manier aan het bidden was. De man zei: "God, laat me dicht bij u komen. Ik beloof u dat ik uw lichaam zal wassen als het vies is, luizen als u die hebt zal weghalen, en omdat ik een goede schoenmaker ben, zal ik nieuwe schoenen maken wanneer de uwe versleten zijn." De leidsman riep: "Stop met die onzin! Hoe haal je het in je hoofd te denken dat God luizen zou kunnen hebben, of vies zou zijn of.: Wie heeft jou zo leren bidden?"
De man antwoordde nederig: "Niemand. Ik weet niet hoe ik moet bidden. Ik weet wel wat het is om luizen te hebben of zonder goede schoenen te lopen. Mijn verontschuldigingen voor als ik verkeerd bid, maar zegt u mij dan hoe ik het wel moet doen." De bekende leidsman leerde de diep dankbare man de juiste manier van bidden. Trots over zijn ingrijpen vroeg de bekende leidsman aan God wat Hij ervan vond. God was woedend: "Ik heb je opgedragen mensen dichter bij me te brengen. Door wat je gedaan hebt met dat 'juiste gebed' van jou is alle liefde, alle nabijheid die de man mij wilde geven weggehaald. Je hebt een mens van me vervreemd."