Het zout der aarde

Bonhoeffers visie op de kerk

 

(Mattheüs 5:13)

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

 

Alleen doordat het zout zout blijft, en de reinigende,

alles doortrekkende kracht van het zout behoudt,

zal de aarde in stand gehouden kunnen worden.

Omwille van zich zelf en van de aarde moet het zout zout blijven,

moet de gemeente van de discipelen blijven,

wat zij krachtens Christus' roeping is.

Daarin zal haar ware werkzaamheid op aarde liggen

en haar kracht, in stand te houden wat anders zou vergaan.